hand hand
 

logo Benson Technology

     
 

Úspory a efektivní plánování nákladů

Případová studie realizace IT řešení v cloudu pro našeho klienta Koncept Ekotech.

V průběhu spolupráce s firmou Koncept Ekotech jsme dlouhodobě snižovali její náklady na IT, nicméně v oblasti investic jsme naráželi na problém dlouhodobého plánování.

Potřeby společnosti v IT oblasti

„Vyžaduji efektivitu. Abych mohl efektivně plánovat, potřebuji mít představu o plánovaných výdajích. Ideálně i na několik let dopředu,“ vysvětluje majitel společnosti Zdeněk Petrů. Společnost Benson Technology proto firmě Koncept Ekotech navrhla řešení v podobě Office 365.

Přínosy nového řešení

 • Office 365 přináší jistotu vždy aktuální verze za jednoznačně stanovenou částku (nejsou zde žádné dodatečné neplánované investice)
 • odpadá jednání s mnoha dodavateli – vše je v jednom balíčku, vzájemně propojené a kompatibilní
 • odpadají náklady na tisk – nástroj OneDrive umožňuje nahrát do virtuálního úložiště neomezené množství dat, která jsou online dostupná odkudkoli (není třeba zakládat dokumenty do šanonů, tisknout brožury…)
 • celkové zjednodušení logistiky a komunikace, které přináší úsporu času
Koncept Ekotech
Systémová řešení v oblasti hospodaření s vodou

Nesmírně oceňuji finanční úspory, které nám přechod na bezpapírový provoz a používání nástrojů Office 365 přináší. Za nejdůležitější přidanou hodnotu však považuji uspořený čas. Díky němu jsme nyní firmou plnou spokojených lidí. A to je skutečně k nezaplacení.

Zdeněk Petrů majitel
 

Úspory v řeči čísel

Přechodem na Office 365 se podařilo ve firmě Koncept Ekotech docílit skutečně zásadních změn:

 • efektivní plánování IT investic – jasně stanovené náklady na Office 365, přesné datum každoroční splátky
 • díky Office 365 celkově klesly roční náklady v oblasti IT o 20-30 %
 • 60 % úspora na tisku (desítky tisíc Kč ročně)
 • méně tisku = menší tiskárny/kopírky – úspora na strojích
 • výrazné snížení nároků na infrastrukturu ve firmě – méně serverů = úspora na energii (cca 30-40 000 Kč/rok), úspora na klimatizaci (desítky tisíc Kč), úspora na pojištění
 • výrazný pokles nároků na kancelářské zázemí (pracovat lze odkudkoli)
 • vyšší efektivita práce = úspora času / vyšší zisk
Využití Office 365
 • tunes
  zjednodušené plánování IT investic
 • pig
  přímé + navazující finanční úspory
 • clock
  úspora času díky výrazně zvýšené efektivitě práce
 

Rádi najdeme nejlepší řešení i pro vás pošlete nám své kontaktní údaje a ozveme se vám.

Chcete se dovědět více o možnostech nejnovějších technologiích, vyzkoušet si je či nechat předvést?